MOLDOVA VREA AUTOSTRADA

Share the joy
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Punct de vedere

 

Având în vedere cele mai recente evenimente din ultima perioadă, asociația civică “Moldova Vrea Autostradă”, în calitate de organism ce monitorizează și analizează proiectul Autostrada A8 Tg. Mureș-Iași-Ungheni, formulează un comunicat de presă.

Ca urmare a unui articol din presa locală precum și a comentariilor ulterioare, asociația “Moldova Vrea Autostradă” face o serie de precizări. Societatea civilă, mass-media locală, județeană, regională, autoritățile locale, județene și regionale trebuie să aibă un numitor comun întru susținerea și mediatizarea necesității construirii autostrăzii A8 ce face parte din anul 2012 din rețeaua trans-europeană centrală de transport (în lb. engleză TEN-T core network).  În acest sens, MVA apreciază efortul conjugat al grupului de inițiativă “Împreună pentru A8” și susține orice mișcare pro-activă, apolitică și transparentă care promovează Autostrada A8.

Asociația MVA (Moldova Vrea Autostradă) reiterează faptul că studiul de fezabilitate elaborat în perioada 2009-2011 este unul depășit și că actualele normative în vigoare și standarde impun reactualizarea acestuia. Din acest motiv facem apel la instituția CNAIR să nu “grăbească” licitarea proiectării și a execuției proiectului de infrastructura majoră Autostrada A8. Demersurile cronologice pe care le recomandăm ar fi următoarele:

 

 1. Stabilirea unui calendar clar (faze, timpi de execuție, alocare bugetară anuală) a materializării autostrăzii A8
 2. În contextul iminentei rectificări bugetare anunțate pentru sfârșitul lunii septembrie se impune alocarea de resurse financiare suplimentare și considerabile pentru organizarea unei licitații necesare reactualizării Studiilor de Fezabilitate aferente celor 3 tronsoane.
 3. Stabilirea unui timp rezonabil, de minim 12 luni, pentru realizarea SF-ului
 4. Impunerea în caietul de sarcini, aferent licitației pentru reactualizarea SF-ului, a realizării de foraje geotehnice amănunțite și cât mai dese inclusiv în arealele geografice “sensibile”, respectiv zona de cuestă, zona de tranziție de la unitatea monoclinală a Podișului Moldovei la unitatea de orogen carpatic, zona de fliș etc.) pe coridorul autostrăzii A8 Tg. Mureș-Iași-Ungheni.
 5. Acceptarea în cadrul CTE (Comisia Tehnico-Economică) aferent CNAIR de persoane competente din societatea civilă (geologi, ingineri constructori, urbaniști, geografi, specialiști de mediu, ingineri CFDP etc.) care pot analiza și implicit verifica studiul de fezabilitate reactualizat ( sau cele 3 SF-uri pe tronsoane aferente). 
 6. După validarea și acceptarea de către CNAIR a studiului de fezabilitate reactualizat, ulterior se poate organiza licitația de proiectare și execuție.
 7. Includerea organismului de consultanță Jaspers in monitorizarea proiectului de la început – reactualizare SF până la final –  execuție și recepționare lucrare.

 

Avantajele respectării pașilor de mai sus pot fi:

 1. Fiind o licitație publică există posibilitatea de participare a unor firme de renume internațional cu experiențe similare la licitațiile pentru reactualizare S.F., proiectul tehnic, execuție.
 2. Se limitează (teoretic) eventualele blocaje/contestări ale licitațiilor de proiectare/execuție având o documentație tehnică temeinică.
 3. Posibilitatea urmăririi proiectului de către orice persoană interesată.

 

Date fiind cele expuse, asociația civică Moldova vrea Autostradă informează că își va continua promovarea și monitorizarea proiectului autostrăzii A8 Tg. Mureș-Iași-Ungheni.

 

Cu stimă,

Dr. geogr. Adrian COVĂSNIANU

Vicepreședinte MVA (Moldova Vrea Autostradă)Cover-Fb-Moldova-vrea-Autostrada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>